Thursday, 16 September 2010

Tỷ suất sinh lợi ngành kinh doanh chữ ở VN

Tỷ suất sinh lợi ngành kinh doanh chữ ở VN

http://www.mekongcapital.com/in_vas_vn.htm

Một bạn tui từng ở 1 funds predict average ROE của ngành này trên 60%. Hồi tui chưa qua Anh thì là khoảng trên 47%. Nhưng theo chỗ tui biết 1 số báo cáo khả thi 1 số trường nước ngoài tính đầu tư ở VN, giá trị dài hạn họ mong đợi là khoảng 30%-35%/năm. Với hiểu biết xưa nay của tui về tính conservative của những báo cáo này thì có thể nhân 1.3 lần con số đó, do đó cũng ko xa con số 40-50%. ROE 40-50% trong 5-10 năm tới, ngành kinh doanh ổn định, crisis thì càng tăng trưởng, so why not invest? Khổ cái, bà con bày trò bán chữ ở 1 nước ghiền đi học, ghiền lấy bằng, trọng bằng cấp thì có lợi. Nhưng cái nước đó thì sao? Giữa finance expert và policy expert phải có 1 sự xung đột.

Fundamentals ở chỗ này:

http://blogcogaidolong.multiply.com/journal/item/696

No comments: