Tuesday, 28 September 2010

Currency trading: A new trend

http://cafef.vn/20100928073338459CA34/currency-trading-xu-huong-dau-tu-moi.chn

Cái này thì rõ là một mảng cạnh tranh với mảng truyền thống vì tính cá cược cao hơn nhờ leverage cao. Nhưng xin thưa là doanh thu cá cược có thể cao gấp nhiều lần doanh thu của investment banking :)) Kiếm tiền lẻ tốt hơn kiếm tiền của nhà đầu tư lớn. Retail online trading is a trend.

http://www.forextraders.com/forex-analysis/forex-fundamental-analysis/currency-trading-vs-futures-trading-forex--eurex-under-the-microscope.html

And CFTC worries about that

http://www.reuters.com/article/idUSN1313296520100114

No comments: