Thursday, 9 September 2010

Quant jobs_Advice from Wallstreet Execs

http://www.quantnet.com/quant-job-advice-from-wall-street-executives/

Nhiều bạn hỏi thăm mình về Quant jobs ở VN và ở Mỹ. Mình đi kiếm mấy cái này về post lên các bạn đọc chơi.

Cái list này có vẻ helpful. Đọc hết thì chắc có thể xong luôn Ph.D :)) nhưng cũng đừng lo tui biết có bạn Ph.D của tui đọc có 1 2 cuốn cũng đã làm senior quant trainee! Tui hay kiu nó là người có số :))))

http://www.quantnet.com/master-reading-list-for-quants/

No comments: