Monday, 6 September 2010

Nếu KTTG suy thoái, nên giữ cái gì? - Roubini

http://dantri.com.vn/c76/s76-420264/kinh-te-the-gioi-suy-thoai-nen-so-huu-dong-usd.htm

Roubini lại đá sang sân khác rồi. Một economist giỏi không có nghĩa là một trader giỏi và gold thì do trader quyết định. Tuy nhiên phải nói lần này tui agree với ông này (ít khi như vậy).

No comments: