Wednesday, 3 November 2010

6 thách thức từ cơ cấu kinh tế - Trần Du Lịch

http://sgtt.vn/Goc-nhin/132227/Sau-thach-thuc-tu-co-cau-kinh-te.html

Có nhiều điểm nói rất đúng và rất rõ. But, ... so what?!

No comments: