Wednesday, 24 November 2010

Zero-debt - From Giang Lê

http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2010/11/zero-debt.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Giangle+%28giangle%29&utm_content=Google+Reader

Dr. Giang Lê có 1 bài về zero debt policy. Không phải chuyên môn của mình nên không dám bình luận gì nhiều. Điều tôi quan tâm là nếu không có zerodebt nghĩa là phải tồn tại 1 static/dynamic target debt ratio (debt/GDP hay 1 chỉ số nào khác chẳng hạn).

Điểm đáng chú ý là bài này cho thấy nợ chính phủ dưới dạng trái phiếu là 1 công cụ liên quan đến thị trường tài chính và chính sách tiền tệ chứ không chỉ là vấn đề nợ công và tài khoá.

No comments: