Monday, 8 November 2010

Chỉ số CK qua số liệu thống kê

http://cafef.vn/20101108015935465CA31/chi-so-chung-khoan-qua-cac-so-lieu-thong-ke.chn

Ai tin hay không thì không liên quan tới tui, tui thì ... không hiểu.

Research của tui bên này mới đưa ra 1 model rằng ở Tây, bà con cứ đoán đại, trúng thì nổi tiếng, không trúng thì ... thôi trong lúc thị trường uncertain vì thiếu gì người cũng đoán sai. Xem ra tác giả này fit well với model của tui :))

No comments: