Tuesday, 30 November 2010

JPMorgan nói về chính sách tiền tệ VN

http://dvt.vn/20101201063210340p47c83/jpmorgan-gia-tang-do-tin-cay-cua-chinh-sach-viet-nam-xuong-thap.htm

Ui trời đất ơi, bác này nói thiệt là nói thẳng nói thiệt quá đi mất.

“Lãi suất cơ bản là công cụ chính sách chủ yếu trong năm 2008 và đầu 2009, nhưng ít được sử dụng gần đây,” ông Hildebrandt cho hay, “Chính sách hiện nay có nhiều sự phụ thuộc vào biện pháp tác động tâm lý, quy định và quản lý hành chính”

Ông Hildebrandt nhận định chính sách tiền tệ của Việt Nam có “tính minh bạch và tín nhiệm rất thấp”.

No comments: