Wednesday, 3 November 2010

Nghe DBQH nói

http://sgtt.vn/Goc-nhin/132114/Con-nhung-ai-phai-chiu-trach-nhiem-trong-vu-Vinashin-.html

Giải trí, nghe rồi thôi.

No comments: