Monday, 8 November 2010

Bank của người Việt ở Mỹ nộp đơn phá sản

http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Nguoi-Viet-o-My-nem-canh-mat-ngan-hang/201011/117854.datviet

Bình thường thôi, bank ở Mỹ phá sản giờ là chuyện thường.

No comments: