Sunday, 21 November 2010

Tăng lương - tăng giá

http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Luong-chua-tang-gia-da-tang-vu-vu/20853

Tăng lương tăng giá và ngược lại. Lại cái vòng xoáy này!

No comments: