Monday, 29 November 2010

Các quỹ của Vinacap trong tháng 10

http://cafef.vn/2010111609176645CA31/cap-nhat-hoat-dong-cac-quy-cua-vinacapital-trong-thang-10.chn

Mặt bằng chung này thua nhiều loại poular hơn niêm yết trên AIM.

No comments: