Wednesday, 10 November 2010

Mở rộng đối tượng tham gia thanh toán điện tử LNH

http://cafef.vn/201011090657292CA34/thong-tu-so-23-mo-rong-doi-tuong-tham-gia-he-thong-thanh-toan-dien-tu-lien-ngan-hang.chn

Trời ơi, tui đi học ròng rã bao nhiêu năm, bây giờ nó mới mở cái này ra!

No comments: