Wednesday, 10 November 2010

Neglected market: PE VN 10.3, ThaLan 15.5, Indo 20.7

http://cafef.vn/20101108055956146CA31/nha-dau-tu-ngoai-so-bien-dong-ty-gia.chn

Thông tin tổng hợp từ Bloomberg cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam đang giao dịch ở mức PE = 10,3, trong khi các thị trường chứng khoán khác ở khu vực đều có mức PE cao hơn.

Chẳng hạn, thị trường chứng khoán Indonesia có mức PE 20,7; Malaysia 18,1; Philippines 14,9 và Thái Lan 15,5. Xét về chỉ số, VN-Index đã giảm khoảng 9% kể từ đầu năm đến nay, trong khi hầu hết các thị trường chứng khoán trong khu vực đều có sự tăng trưởng vượt bậc. Thị trường chứng khoán Philippines tăng 43%, Thái Lan tăng 38% và Indonesia tăng 33%.

No comments: