Monday, 8 November 2010

Vàng lại tăng, USD lại tăng, có ai nghe lời NHNN đâu :))

http://vneconomy.vn/20101106102148662P0C6/gia-vang-doi-them-400000-dongluong-usd-bat-tang.htm

Vàng tăng, USD tăng. Thông tư 22 để coi chơi thôi. Dân không chịu "nghe lời" NHNN để đổi vàng ra VND. :)

http://vneconomy.vn/20101108084717431P0C6/vang-noi-loan-va-cau-chuyen-cua-viet-nam.htm

No comments: