Tuesday, 30 November 2010

Vì sao sốt giá USD

http://cafef.vn/20101130034010281CA34/giai-ma-con-sot-gia-usd.chn

Các chuyên gia giải thích. Dân xin ... nghe (và vẫn đi mua USD).

Có điều có chuyên gia nói vàng còn thấp hơn đỉnh quốc tế nên có DN nhập vàng về tiếp cũng gây sốt USD. Đâu phải muốn xin nhập là được? Chớ thời gian qua báo chí có nói là giá quốc tế có 1360 hay 1390 thì giá trong nước vẫn cao hơn giá qui đổi. => Vậy có chuyện nhập lậu không? Dân làm sao biết?

No comments: