Tuesday, 16 November 2010

TTCK TQ giảm do tin tức về khả năng tăng lãi suất

http://cafef.vn/2010111602421964CA32/ttck-trung-quoc-truot-4.chn

No comments: