Sunday, 28 November 2010

Chuyện quỹ nước ngoài giữ giá cổ phiếu

http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/doisong/44014/%E2%80%9CHy-sinh%E2%80%9D-chu%CC%81ng-khoa%CC%81n.html

1 bài theo cá nhân suy nghĩ của tôi là không mấy đạt đẳng cấp của TBKTSG. Có một số kết luận võ đoán. Ví dụ:

Nhìn vào chỉ số, VN-Index vẫn còn cao hơn đáy của thời khủng hoảng đầu năm 2009 tới 185-190 điểm. Hnx cũng cao hơn chính nó lúc thấp nhất kể từ khi ra đời chừng 20 điểm. Tuy nhiên giá của nhiều cổ phiếu lại đang thấp hơn mức của nó khi VN-Index ở đáy. Lẽ ra sự rớt giá của những cổ phiếu đó sẽ không kéo dài và liên tục như vậy nếu “bàn tay đạo diễn” của nhà đầu tư nước ngoài không thò vào thị trường. => Tác động giải chấp vừa qua vẫn có, ngoài ra do thay đổi component của VN-Index cho nên 1 số cổ phiếu thấp hơn mặt bằng của nó trước đó cũng không có nghĩa là VN-Index phải xuống thấp hơn đáy. Quan sát technical charts có thể thấy là những core components của VN-Index vẫn có adjusted price cao hơn giá ở đáy, cho nên idea này có thể là conspiracy, at most.

Xét cho cùng, dù ở vị trí nhà đầu tư tổ chức hay cá nhân, người ta mua chứng khoán chủ yếu là hy vọng giá lên kiếm lời. Với một danh mục những cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn, trong thị trường đi xuống một số quỹ đầu tư có thể giữ giá chứng chỉ họ phát hành ít thay đổi. Song, khi thị trường đi lên, danh mục ấy sẽ tụt hậu so với VN-Index, họ sẽ phải chạy theo thị trường và coi chừng chạy không kịp.

=> Qua những người làm một số quỹ nước ngoài tôi biết thì các quỹ này không phải naive như kết luận trên là họ chỉ có mục tiêu giữ giá. Họ giữ là vì nhiều nguyên nhân, trong đó có chuyện phải ráng làm đẹp kết quả báo cáo NAV. Nhưng không nên cho rằng họ giữ giá một cách ngây thơ như vậy. Có thể tác giả đã có insider information nào đó về chuyện các quỹ giữ giá và các quỹ bán ra, nhưng story kể ra thì không thuyết phục được cá nhân tôi.

A preliminary result of my friend's thesis concludes:

They (funds managers) act tactically (opportunistically) or strategically, not neccessarily maximizing the return, because, after all, maximizing funds managers' benefits come first.

No comments: