Monday, 8 November 2010

Vinacap thoái vốn?

http://cafef.vn/20101109075558961CA31/vinacapital-tiep-tuc-thoai-von.chn

Tựa bài hết sức giật gân, làm bị giật mình! :))

No comments: