Friday, 12 November 2010

TIPS và ETF

http://cafef.vn/20101112033647CA34/tips-va-gold-etf-giai-phap-chua-chay-con-sot-vang-va-tinh-trang-do-la-hoa-o-viet-nam.chn

Mr Giang cuối cùng cũng đẩy idea này ra.

No comments: