Sunday, 28 November 2010

Thiếu qui định trích lập dự phòng CK OTC

http://dvt.vn/2010112501437526p47c71/ctck-gap-kho-do-thieu-quy-dinh-ve-trich-lap-du-phong-giam-gia-co-phieu-otc.htm

Khoảng trống pháp lý này đã được các CTCK, công ty quản lý quỹ kiến nghị lên Bộ Tài chính cả năm nay, nhưng chưa biết bao giờ có văn bản hướng dẫn trích cụ thể.

Mùa báo cáo tài chính năm 2009, các CTCK, công ty quản lý quỹ chủ yếu sử dụng Thông tư 13/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, cơ quan thuế không cho tính khoản trích lập dự phòng này vào chi phí hợp lý, vì cho rằng không có cơ sở để trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với các khoản đầu tư vào chứng khoán OTC.

Hệ quả của tình trạng này là có CTCK bị truy thu thuế tới vài chục tỷ đồng, nhưng cũng chính CTCK này sau một thời gian khiếu nại đã được hoàn lại số thuế đã nộp.

Đầu năm 2010, Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp thay thế Thông tư 13 có hiệu lực. Tuy nhiên, Thông tư 228 không đả động gì đến bức xúc của các CTCK, công ty quản lý quỹ.

.............

Theo ý kiến các CTCK, hai vấn đề mấu chốt mà văn bản hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán cần quy định cụ thể là: cơ sở xác định giá chứng khoán và thời điểm trích lập giảm giá dự phòng đối với chứng khoán OTC.

------------------------------

Cái này không phải mới 1 năm nay đâu ạ, nó là vấn đề từ lâu rồi.

No comments: