Thursday, 11 November 2010

Chuyện lãi suất cuối năm

http://cafef.vn/20101111085514545CA34/lai-suat-huy-dong-cung-nhay-nhu-gia-vang.chn

Title rất là câu khách nhưng thiệt ra cũng là chuyện bình thường thôi (may là vậy). Chuyện lãi suất hơi sôi động cuối năm thì có gì lạ? Nhưng một bài informative của Minh Đức.

No comments: