Sunday, 21 November 2010

Tăng trưởng hay ổn định vĩ mô

http://vef.vn/2010-11-17-imf-wb-can-viet-nam-danh-doi-on-dinh-lay-tang-truong

Tựa hơi phóng đại nhưng cũng đáng chú ý. Không phải cái gì nước ngoài nói cũng nghe, nhưng cũng không phải cái gì họ nói không vừa ý mình thì mình cũng phản ứng như vụ biển Nha Trang.

No comments: