Wednesday, 10 November 2010

Biến đổi khí hậu ở VN

http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/409598/Bien-doi-khi-hau-o-Viet-Nam-Tham-hoa-chang-con-xa-xoi.html

Đọc loạt bài này giải trí. Theo những gì tui đọc về cost để xử lý a few issues trogn này thì bài đăng trên mấy cái report về global warming và 1 cái bài của Economist's Voice thì nó là huge cost. Cho nên có 3 scenario xảy ra:

1. Mai mốt sẽ kiu gọi dân đóng, hỗ trợ, v.v. quỹ môi trường, phòng chống tác hại của global warming đã luôn.
2. Mai mốt ngân sách chi cho mấy cái này te tua luôn, rồi phải tận thu thuế (hoặc tăng dự án bôxít để có tiền khắc phục :!!!)
3. Kệ dân, ai chết ráng chịu. Nhà cao cấp ở VN vẫn hút hàng, người giàu thiếu gì, họ hổng sống ở mấy vùng đó, họ không lo.

No comments: