Friday, 26 November 2010

Vụ Dược Viễn Đông và Dược Hà Tây

http://phapluattp.vn/20101126074350340p0c1063/tong-giam-doc-duoc-vien-dong-bi-bat-vi-lam-gia-chung-khoan.htm

First case của VN về thao túng giá. Nhưng vẫn chưa rõ ràng về chuyện này. DVD quả thật có vi phạm qui định chào mua công khai, nhưng hiểu thế nào về thao túng giá để mà bắt thì là chuyện khác. Hostile takeover phải khác manipulation.

http://vneconomy.vn/2010112608433173P0C7/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-duoc-vien-dong-vi-lam-gia-chung-khoan.htm

Update: Bắt em trai của Chủ tịch Dũng

http://dvt.vn/20101127085656535p47c71/bat-em-trai-cua-nguyen-chu-tich-duoc-vien-dong-vi-lam-gia-chung-khoan.htm

No comments: