Monday, 8 November 2010

Vàng 38,2 triệu, USD 21.500 & NHNN cho nhập vàng!

http://cafef.vn/20101109081136311CA34/gia-vang-ha-nhiet-sau-ky-luc-382-trieu-dongluong-dola-my-len-21500-dong-viet-nam.chn

Oh yeah

Giá quốc tế chỉ lên 1410!

Từ khảo sát của CafeF, có hiện tượng một số công ty kinh doanh vàng bạc đá quý không niêm yết giá vàng bởi biến động giá quá bất thường và công ty không tìm được mức giá hợp lý.

http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/11/3BA22B72/

Cho nhập vàng. Chờ tăng xong mới cho nhập. Ai đã có lợi ở giá 38?

http://cafef.vn/2010110912015373CA34/ngan-hang-nha-nuoc-cho-nhap-vang-de-cuu-gia.chn

Cho nhập nhưng chưa cấp quota nên giá vẫn cao

http://sgtt.vn/Kinh-te/132519/Gia-vang-vua-giam-lai-tang-tro-lai-du-cho-nhap-khau.html

No comments: