Monday, 5 September 2011

Warren Buffett có thể mua lại BYD

Buffett tự thừa nhận không am hiểu về công nghệ của BYD: WHAT! This is anti his investment style.

"Thương vụ BYD được điều hành bởi Charlie Munger, người có độ tín nhiệm rất cao”, => So, basically, Buffett truts Charlie Munger. As a respectable figure, Charlie worths the trust.

Ông [Steve Check, quản lý quỹ Check] cho rằng Munger bị thuyết phục bởi cách BYD hoạt động và các nhân viên mẫn cán của họ. => Hopefully, Charlie trusts the right ones.

No comments: