Tuesday, 6 September 2011

Giá nhà, đất sẽ còn giảm ?

Giá nhà, đất sẽ còn giảm Nói chung chung vậy khó nói lắm, phải nói phân khúc nào rõ ràng chớ.

Chẳng hạn thông tin mấy phân khúc này khác nhau:

Lộ diện "cứu tinh" của thị trường BĐS

Giá thuê văn phòng Việt Nam giảm, các nước khác tăng

No comments: