Friday, 2 September 2011

Kể chuyện niêm yết GDR của HAG

Hành trình Chứng chỉ lưu ký - Bài học nhìn từ HAG

Đằng sau việc HAG bị phạt 40 triệu đồng Chị Phạm Oanh "khen" HAG và SBS quá giỏi trong chuyện ... chịu phạt? Thật khó biết thế nào là tốt, không tốt, nhưng lách như vầy thì thật rủi ro.


No comments: