Wednesday, 7 September 2011

Thông điệp từ NHNH

NHNN: Đảm bảo tăng trưởng tín dụng cả năm 15-18%, duy trì trần lãi suất 14%

Dư nợ cho vay để đầu tư, kinh doanh chứng khoán giảm 43,03%, dư nợ cho vay để đầu tư kinh doanh bất động sản giảm 10,1%, dư nợ cho vay tiêu dùng giảm 23,12%. => Dư nợ cho BĐS giảm ít, cho thấy rủi ro lớn đang nằm ngay trong lĩnh vực BĐS.

Đình chỉ hoặc miễn nhiệm lãnh đạo nếu TCTD lách lãi suất huy động - Dọa nạt là "tui sẽ làm mạnh tay đó nha". Nhưng mà cũng thừa nhận: từ đầu năm tới giờ bà con lách tùm lum!

No comments: