Wednesday, 14 September 2011

Những nơi nhiều tỷ phú nhất thế giới

Link: VNexpress

Theo bản báo cáo hàng năm Wealth Report của Knight Frank và Citi Private Bank, cùng với sự hỗ trợ của Scorpio Partnership - một công ty tư vấn quản lý tài sản, số lượng tỷ phú tại các nước mới nổi như Trung Quốc và Nga đang tăng lên. Forbes cũng cho biết số tỷ phú tại Nga đã tăng thêm 30% vào năm ngoái và tỷ lệ này trên toàn thế giới là 22%.

Bubble, what bubble?

No comments: