Friday, 9 September 2011

Vietinbank, Vietcombank trả lương bình quân từ 15-18 triệu đồng/tháng

Tập đoàn Dầu khí (PetroVietnam) với thu nhập bình quân 16,2 triệu đồng/tháng; Ngân hàng Công Thương (Vietinbank), Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) trả 15-18 triệu đồng/tháng.

Vài câu hỏi:

1/ cái này là mean/median, cho hỏi max và min và 1% người trả cao nhất là bao nhiêu tiền. Để coi các sếp được trả bao nhiêu?

2/ Ngoài thu nhập bình quân tháng này còn có thu nhập bất thường nào khác không (chẳng hạn làm 2 tháng thưởng 3 tháng lương :))

No comments: