Friday, 23 September 2011

Hàng ngàn tỷ rút khỏi ngân hàng đi đâu?

Nhiều ngân hàng kêu rằng vốn đang rút khỏi ngân hàng, tuy nhiên theo số liệu báo cáo của cơ quan thanh tra NHNN thì chưa thấy có dấu hiệu dòng tiền chạy ra khỏi hệ thống.

Dòng tiền này đang dịch chuyển đi đâu?

“Nếu rơi vào chứng khoán, hay bất động sản, chúng tôi đã có thông tin. Bản thân người dân có tiền cũng không dễ rút ra như đi buôn được. Chắc chắn lại dịch từ ngân hàng bé, sang gửi ngân hàng lớn cho an toàn hơn” - Chắc vậy, hoặc là tiền hồi xưa NH bự gửi qua NH nhỏ giờ "lấy lại"

Mà nếu người ta đem mua USD hay vàng thì làm sao mà biết được.

No comments: