Sunday, 4 September 2011

Chiến tranh giai cấp trên đường phố Anh

Chiến tranh giai cấp trên đường phố Anh

Một trích đoạn tương đối hay về nước Anh, nhất là đoạn này:

Còn Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) nói Anh có tính cơ động xã hội kém nhất trong các nước phát triển: những ai sinh ra thuộc tầng lớp nào chắc chắn sẽ ở lại trong tầng lớp đó.

... So với Mỹ, mặc dù 33% thu nhập Mỹ cũng chảy vào tốp 5% người kiếm được, nhưng người Anh bi quan hơn. Một nghiên cứu của Sutton Trust công bố năm 2009 nói chưa tới 40% dân Anh tin rằng các cơ hội là đồng đều ở đất nước họ, so với cuộc thăm dò do Pew tiến hành năm 2011 ở Mỹ nói 68% dân Mỹ tin họ có thể hay sẽ đạt được “giấc mơ Mỹ”.


Đây là những điều có thể cảm nhận rõ ràng trong xã hội Anh. Nhưng những điều khác thì cũng chỉ ở mức ý kiến. Khi đọc Time tôi luôn thận trọng vì đây là một tờ báo có thiên kiến rất lớn.

No comments: