Saturday, 3 September 2011

Nợ công & khủng hoảng kinh tế Việt Nam - Nhìn lại

Gần đây do vấn đề về nợ của các tập đoàn được đưa lên báo, có vài bạn qua email hoặc facebook có hỏi chơi tôi là chuyện này thì nếu ngắn gọn nhìn ra làm sao. Tôi thấy có nhiều người viết về những cái này, nhưng theo tôi công phu và dễ hiểu hơn hết trong mấy năm qua là 1 bài của TS Vũ Quang Việt đăng trên Thời đại Mới và bản tiếng Anh trên South East Asian Affairs 2009.

Tôi cảm thấy đây là một tài liệu tham khảo hết sức hữu ích và dễ đọc so với nhiều tài liệu khác tôi đã từng đọc, tuy nó có thể đã hơi cũ.

Version tiếng Việt

Version tiếng Anh

Sẵn đó nhớ lại một bài cũng gần cả năm rồi của anh Nguyễn Vạn Phú: Cứng rắn trước sức ép

Những lời tâm huyết trong những bài này này, tiếc thay, là do những người không có quyền thực thi chính sách nói ra.

No comments: