Friday, 9 September 2011

Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân lạm phát

Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân lạm phát:


Bởi ngay trong quá trình thẩm tra báo cáo của Chính phủ cũng đã có không ít ý kiến cho rằng, nhìn nhận về nguyên nhân lạm phát cao tại báo cáo là "chưa thỏa đáng".

Đó là giá hàng hóa trên thị trường thế giới tăng mạnh; việc điều chỉnh tăng một số mặt hàng thiết yếu, tăng tỷ giá, lãi suất làm tăng giá hàng hóa; phản ứng tăng giá dây chuyền do tâm lý người tiêu dùng bị tác động và do thiệt hại, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp làm giá lương thực, thực phẩm tăng cao…

---> Tui muốn biết DNNN có góp phần gì trong đó không, và chính sách bơm tiền qua tăng trưởng cung tiền và tín dụng ra ào ạt trong mấy năm trước đóng vai trò như thế nào (nhất là tiền đó đã được đổ vào đâu?)

No comments: