Wednesday, 21 September 2011

Lạm phát tháng 9

CPI tháng 9 có thể tăng khoảng 0,7% - Dự báo lạm phát của NDHMoney

CPI tháng 9 tại Tp.HCM lại tăng tốc

Lãnh đạo Vụ Giá (Tổng cục Thống kê) trong lần trò chuyện với VnEconomy gần đây, vị này cho rằng CPI tháng 9 sẽ tăng khoảng 0,7-0,8% so với tháng 8. Rất gần con số của NDHMoney.

No comments: