Wednesday, 14 September 2011

Thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột mất về tay Trung Quốc

Giới kinh doanh xuất khẩu cà phê Việt Nam đang đứng ngồi không yên khi thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột của tỉnh Đăk Lăk đã bị đăng ký bảo hộ độc quyền trong vòng 10 năm tại Trung Quốc.

Không chỉ bị TQ ăn hiếp mà còn bị Pháp ăn chặn!

No comments: