Friday, 2 September 2011

Công ty phá sản - Cổ đông thế nào?

Công ty đóng cửa, tiền cổ đông đi về đâu? - Còn đâu mà đi về đâu, trả nợ lương, benefit các thứ xong chủ nợ chia từ senior claims tới junior, rồi chia cho của cổ đông ưu đãi này nọ, tới common equity thì ... !

Như trường hợp Dược Viễn Đông thì như PV đặt câu hỏi "Bán hết tài sản liệu có trả được nợ?" cho thấy, chắc cổ đông thường sẽ còn vỏ viên thuốc!

DVD phá sản, cổ đông có thể mất trắng Lạnh lùng, nhưng chính xác.

Đến nay thì NĐT khi đầu tư vào 1 công ty cần phải coi kỹ mặt ban lãnh đạo rồi. Tạm qua rồi cái thời mua đại cũng thắng (tạm qua thôi, rồi sẽ trở lại).

Nhưng nhìn chung, mỗi khi thị trường down lại có bao nhiêu là vụ scandal. Một cơ hội nhìn lại bộ mặt thị trường.No comments: