Wednesday, 7 September 2011

Gold market: tiếp tục nhiều bullish view

Bong bóng vàng sẽ không bao giờ kết thúc?

Thêm một lý do để mua vàng

--------------

Khi mà bullish view ra ầm ầm như vầy thì tôi luôn lo ngại là đang có người muốn đẩy giá lên để take profit.

No comments: