Wednesday, 7 September 2011

Ai sẽ là Steve Jobs mới của thung lũng Silicon?

Link: Cafef

Cái này còn khó đoán hơn giá vàng!

No comments: