Wednesday, 7 September 2011

T.S Lê Xuân Nghĩa: Dự trữ ngoại tệ khoảng 15 tỷ USD

Bài trên Cafef

Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức là GDP tăng trưởng thấp, áp lực tỷ giá cao, sự giảm sút của BĐS và CK. Vấn đề của hệ thống tài chính như nợ xấu tăng, khó khăn thanh khoản của NH nhỏ.

Nghe cứ như là tận thế đến nơi. Mấy năm nay năm nào cũng vậy mờ! Chỉ là năm sau nặng hơn năm trước, :))

No comments: