Friday, 23 September 2011

Lừa đảo & tài chính

Khách hàng bao vây chi nhánh ngân hàng Agribank đòi tiền

Vụ đội lốt bảo hiểm lừa hàng trăm tỉ đồng: Bà Hằng hiện không còn là đại lý của Prudential

Người đóng tiền tiếp sẽ hưởng lãi suất rất cao, cứ 1 tỷ đồng sau 3 tháng sẽ có 500 triệu đồng tiền lãi… Vậy cũng có người tin?

No comments: