Friday, 23 September 2011

Vàng đô cuối tháng 9: Lộn xộn

Nhập vàng, xót “đô”

Đồng USD vẫn là "vua"

Vàng sụt xuống 1.721,34 USD/ounce, giá bạc mất 10% - Dennis Gartman, nhà đầu tư độc lập và có phân tích về vàng rất thường xuyên cho biết, vàng đã không còn là nơi trú ẩn an toàn. => Khi vàng lên hay vàng xuống thì cũng đủ mọi cách giải thích về giá vàng.

No comments: