Thursday, 8 September 2011

Dịch vụ cầm đồ phát đạt tại Anh

Phải chịu lãi suất tới 69% một năm nhưng nhiều tiểu thương tại Anh vẫn thích cầm đồ hơn vay ngân hàng!

No comments: