Friday, 30 September 2011

Lại chuyện lãi suất

Đừng tính.. đại - anh NVP để ý tới chuyện này, thiệt là nhạy bén.

Nhưng chuyện cho lắt léo lãi suất để câu khách thì không phải NH không dùng xưa giờ (mà tôi không chỉ thấy ở Việt Nam, bên Anh cũng vậy), cho nên phóng viên mà không rành bị lừa thì cũng không có gì lạ.

Lạ ở chỗ là tôi thấy đôi khi có người bị "dụ" như mấy bạn phóng viên vậy đó.

No comments: