Friday, 9 September 2011

Tập đoàn Nhà nước: Nơi gặp khó, chỗ “ngon xơi”

“Một số doanh nghiệp đang thiếu vốn cho đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh chính nhưng lại đầu tư vào lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn vốn…”, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương lưu ý.

Trong 6 doanh nghiệp đầu tư ngoài ngành trên một nghìn tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí chiếm vị trí đầu với 6.690 tỷ đồng, chiếm 3,76% vốn điều lệ. Tập đoàn Cao su xếp thứ hai với 3.700 tỷ đồng nhưng chiếm tới 19,8% vốn điều lệ. Tập đoàn Điện lực đầu tư ngoài ngành 2.100 tỷ đồng, chiếm 2,8% vốn điều lệ…

Theo báo cáo, trừ các ngân hàng, lợi nhuận của các doanh nghiệp đều thấp. Trong đó, một số doanh nghiệp lớn đối mặt khoản lỗ hàng nghìn tỷ đồng trong năm nay như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến lỗ 11.669 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu (Petrolimex) năm 2011 ước lỗ 1.200 tỷ đồng; Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) lỗ 3.092 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng hải (Vinalines) lỗ 613 tỷ đồng.

Tổng công ty lỗ lớn không nhất thiết là thu nhập bình quân của lao động ở mức thấp nhất.

Trong khi lao động tại Tập đoàn Dầu khí có thu nhập bình quân 16,2 triệu đồng/tháng; Ngân hàng Công Thương và Ngoại thương từ 15-18 triệu đồng/ tháng… thì con số tương ứng ở Tổng công ty Cà phê là 2,3 triệu đồng. Vinashin là 3,5 triệu đồng, Dệt may 3,7 triệu đồng…

Về tổng thể, báo cáo này nhìn nhận: “Hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp trong khối gặp khó khăn do thiếu vốn đầu tư thực hiện dự án trọng điểm, dẫn đến chậm tiến độ; chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp thấp, thậm chí một số doanh nghiệp bị lỗ, nếu không có giải pháp tháo gỡ kịp thời, một số doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, dễ rơi vào khủng hoảng”.

No comments: