Wednesday, 14 September 2011

Cung tiền tháng 8 tăng đột biến: lý do và hệ quả

Theo ngân hàng Nhà nước, đến 30.8.2011, tổng phương tiện thanh toán (hay cung tiền mở rộng – M2) tăng 9,16%.

So sánh với mức tăng 3,57% từ đầu năm tới ngày 20.7.2011 thì chỉ trong vòng hơn một tháng, tổng phương tiện thanh toán đã tăng thêm tới 5,3%. Vì sao có hiện tượng này và hệ quả của nó trong thời gian sắp tới sẽ là gì?

Có thể chỉ là 1 speculative view, nhưng mà cũng có thể không xa sự thật lắm. Nhìn chung lý do tăng cung tiền do tổng huy động tăng rất có thể là sự thật, nhưng vì sao tổng huy động tăng thì không chắc là hoàn toàn do gửi phần 20% thông qua ủy thác - mặc dù tình trạng này thật sự tồn tại. Nhưng mà khả năng có một phần do hoạt động tái gửi tiền lẫn nhau này thì chắc đúng, giống như ở Mỹ tiền chạy vòng vèo trong ngân hàng chứ không ra nền kinh tế, thậm chí còn gửi dự trữ dư ở NHNN mà. Nên tiền bơm ra rồi thì nó chạy vòng vòng rồi ... chạy về, không có đi đâu cả.

Cho nên tôi mới hỏi: Vốn giá rẻ sẽ chảy đi đâu?

No comments: