Saturday, 3 September 2011

Một đoạn hay về chuyện vận động hậu trường ở Mỹ và TQ

Đăng trên blog nhà văn Nguyễn Quang Lập

No comments: