Thursday, 8 September 2011

Nhóm Mua sáp nhập Địa Điểm, được rót 60 triệu USD

Nhóm Mua sáp nhập Địa Điểm, được rót 60 triệu USD

Nên ghi là "có thể" vì

Tuy không tiết lộ cụ thể về giá trị đầu tư theo từng giai đoạn và số vốn góp của từng đối tác, ông Tom Trần cho biết “Tập đoàn MJ cam kết sẽ đầu tư mạnh mẽ vào hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của các công ty con, đem lại lợi ích vượt trội cho người tiêu dùng. Trong năm 2012, MJ dự kiến sẽ tuyển dụng ít nhất 1.000 nhân viên mới”.

Cho nên 60 triệu không phải là đưa 1 lần. Deal structure thế nào ai mà biết. Cái title thiệt là misleading.

No comments: